MAQOLALAR
  • 27 11, 2023
Ingliz tili ta'limida so'z o'yinlarining kognitiv ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Adilbekova Aiza Vladimirovna  Maqolani o'qib, ...

Admin
MAQOLALAR
  • 27 11, 2023
Dars jarayonlarida o'quvchilarning joylashuvini ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Bo'riyeva Sanobar Farhodovna  Maqolani o'qib, ...

Admin
MAQOLALAR
  • 22 11, 2023
O'zbekistonning jahon hamjamiyati bilan ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Amirov Sanjar Ilyos o'g'li  Maqolani ...

Admin
MAQOLALAR
  • 03 11, 2023
Ishni sudga qadar yuritishda himoyachining ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Jalilova Sardora Abduroziq qizi  Maqolani o'qib, ...

Admin

MAQOLALAR
  • 03 11, 2023
O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Timirova Shirin Shavkatovna  Maqolani o'qib, ...

Admin
MAQOLALAR
  • 31 10, 2023
MILLAT BORLIG'INING ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Poyonov Otabek Sayitovich  Maqolani o'qib, ...

Admin
MAQOLALAR
  • 25 10, 2023
HOKIMIYAT BO'LINISH PRINSIPINING NAZARIY ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Amirov Sanjar Ilyos o'g'li  Maqolani o'qib, ...

Admin
MAQOLALAR
  • 12 10, 2023
HUJJATLARNI QALBAKILASHTIRISH VA QIMMATLI ...

Muallif: Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi Shonazarov Abduvali Shonazarovich  Maqolani ...

Admin